Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Transport

Verkeersongevallen met landbouwvoertuigen verdubbeld

In 1987 werd 1 procent van de verkeersongevallen met dodelijke afloop veroorzaakt door een aanrijding met een landbouwvoertuig, in 2012 is dat aantal verdubbeld.

Dit blijkt uit het rapport Verkeersveiligheid landbouwvoertuigen 1987 – 2012 van de Wageningen Universiteit.

Uit een analyse van alle geregistreerde verkeersongevallen met slachtoffers in de periode 1987-2012 waarbij landbouwvoertuigen betrokken waren blijkt dat er gemiddeld jaarlijks vijftien dodelijke ongevallen, 87 ongevallen met ziekenhuis gewonden en 127 met licht gewonden waren. Bij de licht gewonden is volgens het rapport sprake van een dalende trend, maar het vermoeden bestaat dat het samenhangt met een onvolledige registratie door de politie.

Doordat het aantal dodelijke ongevallen met landbouwvoertuigen stabiel is, terwijl het totale aantal verkeersdoden in Nederland sterk daalt, is tussen 1987 en 2005 sprake van een verdubbeling van het aandeel van landbouwvoertuigen in de dodelijke verkeersongevallen.

De onderzoekers stellen dat schaalvergroting één van de oorzaken van de achterblijvende veiligheid is. Schaalvergroting leidt tot grotere afstanden tussen boerderijen en de bijbehorende landbouwgronden. Daardoor groeit het aantal ritten met landbouwvoertuigen op de openbare weg.

(Foto: 112swf.nl)

Gerelateerde artikelen