Premium
Favoriet

Mesttechniek

Noodzaak van netjes werken

De landbouw moet de emissie van stikstof verder verminderen. De sector broedt op technieken voor de verwerking, de opslag en detoediening van mest. Maar hoe innovatief soms ook, netjes werken is een absolute voorwaarde om de emissie ook echt omlaag te brengen.

Op grasland is een aantal technieken toegestaan voor het toedienen van mest (zie tabel). De bijbehorende vervluchtigings- en reductiepercentages worden ook gebruikt voor modelberekeningen bij evaluaties. Maar de werkelijke emissies liggen soms flink hoger door ongunstige weersomstandigheden tijdens het uitrijden of doordat de techniek niet goed wordt toegepast. Om de werkelijke emissies zo laag mogelijk

Uw gratis premium artikelen zijn op

Wilt u 14 dagen gratis toegang tot premium artikelen?

Maak een account aan
Heeft u al een account? Log dan in