Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Grondbewerking

Minimale grondbewerking in aardappelen

Aardappelen telen en minimale grondbewerking gaan prima samen. Dat meldden drie Canadese aardappeltelers dit voorjaar op het Canadian Spud Congress.

Aardappelen telen en minimale grondbewerking gaan prima samen. Dat meldden drie Canadese aardappeltelers dit voorjaar op het Canadian Spud Congress.

Verhoging van het organische stofgehalte van de grond was voor de drie telers een belangrijke reden om de grondbewerking in de teelt te beperken. Dat vermindert de bodemerosie na het poten en leidt op termijn tot krachtiger gewassen die op hun beurt weer meer koolstof kunnen vastleggen. Grote afnemers van frietaardappelen als PepsiCo en McCain stimuleren deze ontwikkelingen.

Vertrouwen krijgen in de minimale grondbewerking is wel een langdurig proces, erkenden de telers op het congres. “Collega’s zijn vooral nieuwsgierig hoe wij de aardappelen poten tussen al die plantenresten”, vertelt Harold Perry uit Chin (Alberta). Veel Canadese telers telen al wel groenbemestings- en vanggewassen – in de ogen van de ervaringsdeskundigen een goede eerste stap, omdat dit het waterbergend vermogen van de grond enorm vergroot. Homer vander Zaag uit Alliston (Ontario) teelt een combinatie van wintergranen en rode klaver. “De klaver zorgt ook nog voor extra stikstof die beschikbaar is voor de volgende teelt.” (Spudsmart Spring 2022)

Gerelateerde artikelen