Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Gewasverzorging

Glyfosaat weer toegestaan in Luxemburg

In Luxemburg gold vanaf 1 januari 2021 een gebruiksverbod op gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof glyfosaat. De Luxemburgse bestuursrechter heeft nu besloten dat het verbod op glyfosaat niet rechtsgeldig was.

In Luxemburg gold vanaf 1 januari 2021 een gebruiksverbod op gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof glyfosaat. De Luxemburgse bestuursrechter heeft nu besloten dat het verbod op glyfosaat niet rechtsgeldig was.

Luxemburg was in 2021 de eerste EU-lidstaat waar een verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat daadwerkelijk van kracht werd. Vanaf 1 februari 2020 gold in Luxemburg ook al een verkoopverbod op glyfosaat. Luxemburg liep daarmee vooruit op Europese regelgeving.

Oostenrijk wilde in 2020 ook een soortgelijk verbod invoeren, maar moest daar gedeeltelijk op terugkomen na een uitspraak van de Europese Commissie. Immers, gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat hebben in de EU een toelating tot eind 2023. Tot die datum kan het alleen op nationaal niveau verboden worden in geval van specifieke nationale problemen.

Het chemische bedrijf Bayer heeft met succes het Luxemburgse verbod op gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat aangevochten. Ook in hoger beroep werd het verbod door de Luxemburgse staat afgewezen wegens gebrek aan rechtsgeldigheid. Door deze uitspraak is de Luxemburgse overheid verplicht om weer vergunningen voor gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat te verlenen vanaf de datum van de uitspraak van het arrest. De Luxemburgse regering gaat zich nog bezinnen over eventuele verdere stappen.

Bron: Agroberichtenbuitenland

Gerelateerde artikelen