Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
SKF
Favoriet

Schade en stilstand voorkomen door inzicht in de conditie van lagers

Trillingen, temperatuur en geluid. Het zijn drie belangrijke indicatoren die kunnen wijzen op het niet optimaal functioneren van lagers. Een goede montage, regelmatig en tijdig onderhoud is het devies. En in de toekomst? Dan bieden sensoren uitkomst.

Trillingen, temperatuur en geluid. Het zijn drie belangrijke indicatoren die kunnen wijzen op het niet optimaal functioneren van lagers. Een goede montage, regelmatig en tijdig onderhoud is het devies. En in de toekomst? Dan bieden sensoren uitkomst.

Maaidorsers en hakselaars wachten het grootste deel van het jaar op het oogstgeweld. En al voordat er trillingen, afwijkende geluiden of temperatuurpieken in lagers te merken zijn, moet het mechanisatie-, loon- of akkerbouwbedrijf voldoende en tijdig zorg dragen voor het onderhoud. In een ideaal scenario worden alle lagers ruim voor de start van de oogst bekeken. Dat biedt de gelegenheid tot het eventueel vervangen van een defect exemplaar. Enerzijds verkleint het tijdig controleren de kans op stilstand tijdens de werkzaamheden, anderzijds helpt het bij het verkrijgen van inzicht in de staat van de lagers.

De lagers uit het SKF-programma gaan door onderzoek, expertise en het constant innoveren steeds langer mee. Maar het risico op interne schade als gevolg van een defecte afdichting, overmatig trillen of een te hoge temperatuur is altijd in meer of mindere mate aanwezig. Een van de meest voorkomende oorzaken van een defect in een lager is een verkeerde montage. Het gebruik van een hamer bij het op de juiste plek krijgen van het lager is uit den boze. Dat zou al voordat de werkzaamheden beginnen, schade veroorzaken aan óf het lager of aan de as waarop het lager is bevestigd. Het is daarom aan te raden te allen tijde de handleiding van de fabrikant als leidraad voor de montage te gebruiken.

De agri-specifieke producten die SKF in de afgelopen jaren heeft geïntroduceerd, helpen zowel het mechanisatiebedrijf als de akkerbouwer of loonwerker tijdens de werkzaamheden. De AgriHub bijvoorbeeld, een onderhoudsvrije lageroplossing met een lange levensduur en een zeer kleine kans op vervuiling en schade.

Sensoren als oren en ogen van de monteur

Tot op heden worden lagertoepassingen in de agri-sector nog niet uitgerust met sensoren, dus zijn het vooral de ogen en oren van de monteur en de chauffeur die problemen kunnen waarnemen. Meestal worden problemen zo te laat geconstateerd. Maar er wordt achter de schermen bij SKF volop samengewerkt met machinefabrikanten aan het ontwikkelen van lagersensoren die eerder genoemde risico’s (trillingen en temperatuur) real-time kunnen detecteren. In een ideaal scenario zijn de data die de lagersensoren detecteren te zien op de terminal in de cabine. Ook zou een monteur bij een eventuele storing, of bij een verhoogde kans daarop, op afstand een diagnose kunnen stellen om snel te kunnen handelen bij noodzakelijke reparatie. Wanneer de lagersensoren praktijkrijp zijn? Andrew Bauer, Machine and Application Expert for Harvesting bij SKF: “Over drie tot vijf jaar kunnen eindgebruikers en monteurs hier de vruchten van plukken.”

Gerelateerde artikelen