Het Ministerie van ELI stelt een subsidie met een totaalbedrag van 10 miljoen euro ter beschikking voor de aanschaf van gps-apparatuur. De regeling is bedoelt voor boeren. loonwerkers en intermediairs zijn ervan uitgesloten. Aanvragen kan van 1 tot 31 januari.

De subsidie is beschikbaar voor investeringen in nieuwe landbouwmachines die aangestuurd worden met gps. In de periode van 1 tot en met 31 januari 2012 kunnen Nederlandse boeren via Mijn Dossier subsidie aanvragen.

Voor de subsidie komen in aanmerking:

  • een ploeg die wordt gestuurd met behulp van GPS;
  • spuit- en schoffelapparatuur die wordt gestuurd met behulp van GPS;
  • bemestingsapparatuur die wordt gestuurd met behulp van GPS;
  • computergestuurde beregeningsapparatuur met vochtsensoren die precisieberegening mogelijk maakt. Deze apparatuur moet ook gestuurd worden met behulp van GPS;
  • poot- en zaaiapparatuur die wordt gestuurd met behulp van GPS.

Minimaal 15.000 euro investeren
De subsidie bedraagt maximaal 30% van  het totale investeringsbedrag exclusief btw. Dat investeringsbedrag moet minimaal 15.000 euro bedragen. Het maximale subsidiebedrag dat het ministerie aan een ondernemer wil uitkeren is 50.000 euro.

Een aanvraag
Boeren kunnen maar een aanvraag indienen. In die aanvraag mogen wel meerdere machines staan. Ze mogen zelfs uit verschillende categorieën komen. Dien bij die aanvraag meteen offerte in. Let wel: koop nog niets voordat de subsidie is toegekend. Doe dat pas na ontvangst van de toewijsbrief. Naar verwachting komt die brief eind april 2012. Daarna heb je tot 31 oktober 2012 de tijd om het apparaat te kopen en te betalen.

Loten
Zijn er teveel aanvragen en wordt het totale subsidiebudget overschreden dan zal het ministerie voor deze regeling loten onder alle aanvragen, zodat iedereen evenveel kans heeft.