Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Algemeen

Techniekvereniging viert lustrum met studiedag

De Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw viert 5 maart 2013 haar 50-jarig bestaan met een lustrumstudiedag. ’s Morgens organiseren de secties bijeenkomsten op locatie. De sectie Teeltechniek gaat naar de Duitse machinefabrikant Amazone om kennis te nemen van de laatste stand van zaken bij de robotisering. De sectie Veehouderijtechniek gaat naar Landwinkel Boer Spierings in Oss en naar het Rondeel in Slijk Ewijk.

Om 15.30 uur begint het plenaire middagprogramma met een terugblik door dr. ir. Jan Bieleman op de Nederlandse landbouw in de twintigste eeuw, een bijdrage van prof. dr. Bas Haring met de titel: Plastic gras en koeien. Dr. ir. Aalt Dijkhuizen zal een inleiding geven met de titel Innovatie en Efficiency in de landbouw, een duurzame greep?

Tijdens het buffet zal dr. ir. Jaap van Bergeijk, manager productontwikkeling van Agco Advanced Technology Solutions, Hesston USA, zijn visie geven op de technologie bij precisielandbouw en Henk Haring, algemeen directeur van de Dorset Group over de rol van innovaties bij de mestverwerking binnen de groep.

Meer informatie over deelname aan de lustrumstudiedag van de NVTL staat op www.nvtl.info.

Gerelateerde artikelen