Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Trekkers

Geen verplichte APK-keuring voor trekkers?

Als het aan het Europees Parlement ligt dan komt er geen verplichte APK-keuring voor trekkers. Dat geldt dan alleen voor trekkers die alleen voor landbouwdoeleinden gebruikt wordt.

SDF_lamborghiniVoor trekkers die ingezet worden voor commercieel vervoer op de openbare weg en harder dan 40 km/u rijden, staat er wel een regeling in de steigers.

Overigens is het nog niet zeker of de landbouwtrekkers er goed van af komen, want na de zomer vinden er onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de EU-lidstaten plaats. Die besprekingen kunnen nog leiden tot wijzigingen. “Maar ik denk dat er op dit gebied weinig verandert”, vertelt Hero Dijkema, beleidsadviseur verkeer en vervoer bij Cumela. “Als er al iets verandert, dan is het voor trekkers uit de klasse T5, dus de trekkers op wielen voor commercieel goederenvervoer over de weg.”

Hoe te controleren?

Voordat de aangescherpte regels er überhaupt komen, moet duidelijk worden hoe de controle vormgegeven wordt. Want hoe is het te controleren of een trekker daadwerkelijk alleen voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt. Dijkema: “Het is de vraag inderdaad hoe het in de praktijk gaat werken. Ik heb daar nog geen antwoord op. Het is aan het Europees Parlement om het voorstel zo vorm te geven dat er geen vragen meer openstaan.”

Overigens is APK-keuring voor trekkers in Europa niets nieuws. ”In Duitsland en België gelden daarvoor al regels”, vertelt Dijkema.

Pas als na de zomer de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de 28 EU-lidstaten zijn afgerond, is met zekerheid te zeggen of de APK-keuring voor trekkers wordt ingevoerd en voor welke trekkers dat geldt. Het blijft voorlopig speculeren.