Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Algemeen

LTO-Noord: landwegheffing is geen optie

Als het aan Remco Admiraal van de PvdA Friesland ligt, dan moeten zware en brede agrarische voertuigen landwegheffing gaan betalen. “Zware landbouwvoertuigen zijn de veroorzakers van beschadigde plattelands- en landbouwwegen.”

Als het aan Remco Admiraal van de PvdA Friesland ligt, dan moeten zware en brede agrarische voertuigen landwegheffing gaan betalen. “Zware landbouwvoertuigen zijn de veroorzakers van beschadigde plattelands- en landbouwwegen”, laat Admiraal weten. Roel Visser, beleidsmedewerker bij LTO-Noord vertelt: “Als de landwegheffing weerklank krijgt in Den Haag, dan gaan wij dat zeker proberen tegen te houden. Gemeenten gooien met de heffing het probleem over de schutting van de boeren, dat is geen optie.”

De discussie over het wel of niet invoeren van landwegheffing voor agrarische voertuigen is niet nieuw. “Het is wel vaker geroepen”, zegt Visser. “Maar het is een onzinnige benadering van zaken. Landbouwvoertuigen zijn niet de enige veroorzakers.”

Gevolgen van schaalvergroting

“De problematiek is inderdaad niet nieuw. Maar de laatste jaren wordt de aandacht hiervoor wel groter”, vertelt Admiraal. “Dat komt ten eerste door de verdergaande schaalvergroting en de gevolgen daarvan. Ten tweede omdat de gemeenten hun wegenonderhoud en hun onderhoudsplannen steeds beter op orde hebben.” Met de schaalvergroting is Visser het eens: “De voertuigen zijn inderdaad veel breder dan in de jaren 70. De wegen zijn er niet meer op berekend. Als een trekker een personenauto tegenkomt op een plattelandsweg, dan moet een van beide de berm in. Misschien moeten gemeenten daarom ook kritisch kijken naar sluipverkeer. De schuld ligt namelijk niet alleen bij de landbouwvoertuigen.”

Volgens Admiraal is een heffing van twee promille over de waarde van de grond van een agrarisch bedrijf een goed uitgangspunt. De gedachte daarachter is: hoe meer grond, hoe vaker de wegen belast worden. Uitgaande van die twee promille, betekent dat voor grondgebonden melkvee- of akkerbouwbedrijven een heffing van 5.000 euro per jaar per bedrijf. Admiraal: “Het probleem is ook op te lossen door de wegen over te dragen aan de agrariërs en deze zelf het onderhoud te laten verzorgen. In dat geval dragen de agrariërs de kosten, maar niet iedereen zal daarin meegaan.”

Weglopen voor verantwoordelijkheden

“Dit gaat alleen maar om geld”, zegt Visser. “Gemeenten lopen op deze manier weg voor hun verantwoordelijkheden. Het kwaad is al geschied. Als gemeenten het onderhoud goed hadden bijgehouden in het verleden, dan was achterstallig onderhoud veel minder voorgekomen.”

Gerelateerde artikelen