Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Elektronica

CZAV test NIRS mineralenmeter

Boerencoöperatie CZAV en John Deere dealer Vervaet-Agri Machines uit Biervliet hebben samen een praktijkproef in wintertarwe uitgevoerd waarbij al tijdens het uitrijden van de varkensdrijfmest mineralengehaltes werden gemeten.

Boerencoöperatie CZAV en John Deere dealer Vervaet-Agri Machines uit Biervliet hebben samen een praktijkproef in wintertarwe uitgevoerd waarbij al tijdens het uitrijden van de varkensdrijfmest mineralengehaltes werden gemeten.

Dat gebeurde met near-infrared spectroscopy (NIRS) op de sleepslangmachine. De apparatuur meet continu de gehaltes aan mineralen. Daardoor weet de teler meteen hoeveel mineralen op welke plaats op het perceel zijn toegediend. Tot nu toe komt de analyse van mestmonsters pas bij de akkerbouwer minimaal twee tot drie weken na het uitrijden van de mest. Dat is te lang. Zeker als de gehaltes in de mest anders uitvallen dan de teler had verwacht. Vervolgbemestingen zijn daardoor moeilijk in te plannen.

Niet homogene mest

Het komt vaak voor dat er verschillen zijn in gehaltes drogestof, stikstof, fosfaat en kali in de mest. Door continu deze gehaltes tijdens het uitrijden te meten kun je al tijdens het uitrijden compenseren en zo bestaat de mogelijk om te bemesten op basis van werkelijke gehaltes in kg per hectare, geeft CZAV aan. Het systeem maakt het ook mogelijk om niet homogene mest gelijkmatiger uit te rijden. Daar zorgt een automatische regeling van de rijsnelheid of doorstroomhoeveelheid voor.

Taakkaart

Daarnaast ontstaat door gebruik te maken van NIRS een kaart waaruit blijkt waar welke hoeveelheid aan mineralen is terecht gekomen. Deze kaart kan dienst doen als taakkaart voor de kunstmeststrooier.

20150617_CZAV_NIRS_6