Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Drones

Zwermen drones tegen onkruid

Samenwerkende drones die met behulp van zogenoemde ‘zwerm-robotica’ boeren helpen het onkruid op percelen in kaart te brengen en gewasopbrengsten te verbeteren. Dat is het onderwerp van een nieuw onderzoek door Swarm Robotics for Agricultural. Onderzocht wordt wat mogelijk is.

In het onderzoeksproject gaat een team van zwerm-robotica drones opleveren die door onderlinge samenwerking een veld kunnen monitoren waardoor de aanwezigheid van onkruid tussen de gewassen nauwkeurig in kaart gebracht kan worden. Daarnaast trekken de drones elkaar binnen onkruidrijke gebieden aan, zodat alleen die gebieden aan een grondige inspectie worden onderworpen. Op die manier kan onkruidbestrijding worden beperkt tot hoge-prioriteitsgebieden en dat levert besparingen en een hogere productiviteit op.

Vito Trianni, projectcoördinator en nauw betrokken bij het onderzoek: “Roboticahardware wordt steeds goedkoper en de miniaturisering en capaciteiten van robots worden steeds groter. Hierdoor zullen we binnenkort in staat zijn oplossingen op afzonderlijk plantniveau te automatiseren. Daarbij moeten we ook groepen robots kunnen inzetten, zodat we efficiënt grote velden kunnen afhandelen en in synergie kunnen werken“. (Wageningen University & Research)