Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Algemeen

MIA/Vamil regeling 2019

Er is 139 miljoen euro beschikbaar in de MIA/Vamil regeling. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Onder meer spuitmachines voor plaatsspecifieke toediening met doponafhankelijke aansturing staan op de lijst.

Daarnaast staan teeltsystemen voor vollegrondsgewassen in de open lucht in de MIA/Vamil lijst. Ook voor productiesystemen voor zilte teelt kun je in aanmerking komen voor de regeling. Een compleet overzicht is te vinden in het document van de RVO. Vanaf pagina 40 worden alle akkerbouwgerelateerde zaken benoemd en uitgelegd.

Een beknopte opsomming:

 • A 2310 – Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht
 • B 2315 – Teeltsysteem voor bladgewassen op water
 • F 2319 – Insectenkweeksysteem
 • D 2320 – GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
 • A 2321 – Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening met doponafhankelijke aansturing
 • B 2322 – Apparatuur voor plaatsspecifiek bemesten
 • D 2323 – Monitoringssysteem voor plantactiviteit
 • B 2324- Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening in de open teelt
 • B 2326 – Sensor voor het meten van biomassa
 • A 2336 – Uv-gewasbeschermingsinstallatie
 • E 2337 – Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de open teelt
 • F 2340 – Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage
 • B 2341 – Emissiearm erf bij een akkerbouw- of veehouderijbedrijf
 • F 2342 – Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem
 • F 2343 – Fosfaatabsorptie met ijzerzand in de bloembollenteelt
 • F 2345 – Biologisch systeem voor het verwijderen gewasbeschermingsmiddelen
 • B 2347 – Kuubskisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen
 • A 2349 – Spuitmachine met restvloeistofreductie
 • A 2350 – Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS/GIS-systeem
 • A 2351 – Intrarijwieder
 • B 2352 – Mechanische onkruidknipper
 • B 2370 – Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt

Gerelateerde artikelen