Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Poten en zaaien

Bodemverdichting frustreert groei hectareopbrengst aardappelen

Bodemverdichting en niet beregenen zijn de belangrijkste redenen dat hectareopbrengsten van Britse aardappeltelers al jaren op hetzelfde niveau blijven hangen. Dat meldt Farmers Weekly.

Opbrengstcijfers van de Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) maken duidelijk dat de hectareopbrengsten van aardappelen in Groot-Brittannië eigenlijk al jaren niet meer toenemen. De gemiddelde opbrengst in de afgelopen vijftien jaar is 42 ton per hectare. In 2018 kwamen de Britten op een gemiddelde opbrengst van 41,7 ton per hectare. Dat terwijl er ook telers zijn die 80 ton per hectare oogsten. Ook op proefvelden zijn hectareopbrengsten gerealiseerd van meer dan 100 ton per hectare.

David Firman, hoofd van het Britse aardappelonderzoeksinstituut Niab Cuf, is ervan overtuigd dat er mogelijkheden zijn om de opbrengsten te verhogen. Hij wijst daarbij in eerste instantie op de bodemcondities omdat de grootste opbrengstverschillen worden gevonden tussen percelen met een grote bodemverdichting en percelen waarvan de grond niet is samengedrukt. Juist aardappelen zijn daar gevoelig voor omdat aardappelgewassen grote hoeveelheden stikstof moeten opnemen. De opnamepiek van aardappelen (25 tot 30 dagen na opkomst) ligt bijvoorbeeld twee keer zo hoog als die van tarwe. In verdichte grond kan het wortelstelsel van aardappelen zich onvoldoende ontwikkelen om die hoeveelheid stikstof op te nemen.

Beregenen

Een andere belangrijke reden dat de opbrengsten van aardappelen blijven steken, is dat slechts iets meer dan de helft van het Britese aardappelareaal kan worden beregend. Uit proeven blijkt volgens Firman dat de opbrengst van niet-beregende percelen gemiddeld 10 ton per hectare lager ligt.

In droge jaren zijn die verschillen echter veel groter. Voor een goede opbrengst is het verder belangrijk om frequent te beregenen. Het advies van de Niab Cuf: 25 mm om de vijf dagen.