Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Gewasverzorging

Inzameling van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen

Stichting Storl, een samenwerking van vier organisaties in de landbouwsector, gaat verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen inzamelen. De gereinigde fusten worden per regio verzameld. Storl neemt het initiatief omdat het voor telers soms lastig is de fusten af te voeren.

Stichting Storl, een samenwerking van vier organisaties in de landbouwsector, gaat verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen inzamelen. De gereinigde fusten worden per regio verzameld. Storl neemt het initiatief omdat het voor telers soms lastig is de fusten af te voeren.

Met de inzameling willen de samenwerkende partijen telers een praktische en goedkope oplossing bieden. Daarbij komt dat ze verantwoordelijkheid willen nemen voor verantwoorde afvoer van de verpakkingen.

Telers en loonwerkers reinigen fusten en verzamelen dat op hun bedrijf in zakken die Storl beschikbaar stelt. De volle zakken kunnen kosteloos worden afgevoerd. Om mee te doen aan de inzameling kunnen telers zich aanmelden via de website van Storl. Afhankelijk van de regio worden de zakken opgehaald met een perswagen of staat deze op een locatie in de buurt.

Alleen zakken met schone en droge cans zonder dop worden geaccepteerd. Doppen kunnen na het schoonspoelen worden aangeboden als bedrijfsafval. De frequentie van inzamelen hangt af van het aantal deelnemers en de hoeveelheid lege fusten per deelnemer in een regio. Zodra de inzameling voor een regio is geregeld, staat dit op de site en kan een teler zich voor de betreffende regio aanmelden.

In een volgende fase, zo meldt Storl, worden ook resten van gewasbeschermingsmiddelen op dezelfde manier ingezameld. Dat zal per regio vanaf 2024 eens in de twee jaar gebeuren.