Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
GRIMME groep
Favoriet

Erosiebescherming in de aardappelteelt

De aardappelteelt stelt bijzonder hoge eisen aan erosiebescherming, zeker in vergelijking met andere landbouwgewassen.

De aardappelteelt stelt bijzonder hoge eisen aan erosiebescherming, zeker in vergelijking met andere landbouwgewassen.

De aardappelteelt stelt bijzonder hoge eisen aan erosiebescherming, zeker in vergelijking met andere landbouwgewassen. Het grootste gevaar van bodemerosie is zware regenval op hellingen en dan vooral in de periode totdat de aardappelruggen volledig bedekt zijn met loof. Zware regenval leidt tot ophoping van water tussen de ruggen, zodat zelfs op hellingen minder dan 2% water kan wegvloeien en dus grondverplaatsingen kan veroorzaken. Als gevolg hiervan worden vruchtbare grond maar ook meststoffen en pesticiden van het veld weggespoeld en in andere ecosystemen ingevoerd.

Bij bodemerosie worden de aardappelen in de ruggen gedeeltelijk blootgesteld en krijgen ze door de zon een groene kleur, zodat ze niet in de handel kunnen worden gebracht. In extreme gevallen, wanneer hele ruggen worden weggespoeld, wordt de opkomst van de aardappelen op deze plaatsen volledig verhinderd. In de loop van het jaar leidt dit tot lastig verplegingswerk van het gewas alsmede het bereiken van een goede opbrengst.

De oplossing: Erosiebescherming met de TerraProtect.

Het TerraProtect-systeem waarop patent is aangevraagd, bestaat per rij uit een woelertand en een daaropvolgende aanaardschaar, die worden toegepast in pootmachines of ruggenfrezen. De woelertanden maken de grond los en vergroten zo het waterabsorptievermogen van de grond. De, aan de rug aangepaste, aanaardschaar creëert de dwarse ruggetjes voor wateropslag. Voor een optimale aanpassing aan verschillende bodemomstandigheden, zijn diverse instellingen mogelijk. Vruchtbare grond wordt daarmee beschermd en tegelijkertijd wordt de watervoorziening van de planten gewaarborgd.

TerraProtect is in twee uitvoeringen verkrijgbaar. In de basisversie wordt TerraProtect direct via een dubbelwerkend ventiel van de trekker aangedreven. De gewenste afstand tussen de dwarsruggen wordt eenvoudig middels een volumeregelaar aan de machine ingesteld. Het aanleggen van verplegings- of rijpaden is middels een manuele uitschakeling per rij mogelijk.

Het TerraProtect Pro overtuigt door een intelligente aansturing en een comfortabele bediening vanuit de cabine. De maximale bescherming tegen bodemerosie wordt bereikt door de uniforme afstand tussen de dwarse ruggen, zodat deze overal met dezelfde hoeveelheid water kan worden opgeslagen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een regeling die zich automatisch aanpast aan de rijsnelheid. Voor verhoogd bedieningscomfort biedt het TerraProtect Pro een comfortabele uitschakeling per rij alsmede een geïntegreerde rijpadenschakeling.

De verschillende versies van het TerraProtect-systeem zijn nu beschikbaar voor verschillende producten van de voorjaarstechniek.

Gerelateerde artikelen