• Alle voldoen aan norm
  • Onkruidstrijkers laagste verbruik
  • Schijfvernevelaars beter effect

Zeven modellen van sensorgestuurde spuiten, schijfvernevelaars en onkruidstrijkers zijn getest in 2008 en 2009 onder praktische omstandigheden. Met alle modellen is een goed bestrijdingseffect bereikt binnen de DOB-verbruiknorm van 1 liter Roundup Evolution per ha in het behandelde vlak.
Verschil
Onkruidstrijkers hebben het laagste verbruik, daarna de sensorgestuurde technieken en daarna de schijfvernevelaars. Het verbruik van de sensorgestuurde technieken wordt sterk beïnvloed door onkruiddichtheid binnen het behandelde vlak, inrichting en afstelling van de techniek. Verder hebben schijfvernevelaars een beter effect op het onkruid dan spuittechnieken bij gelijke doseringen.
Uitgebreid
De testresultaten staan uitgebreid in nummer 7 van Tuin en Park Techniek dat 16 oktober verschijnt.

Gerelateerde artikelen