Natuurwetgeving en in het bijzonder de flora- en faunawet, hebben gevolgen voor de voorbereiding en uitvoering van allerlei ruimtelijke ingrepen. Door tijdens planvorming en de werkvoorbereiding de plannen te toetsen op de Flora en Fauna wet is ernstige vertraging van projecten te voorkomen. De gedragscode van Stadwerk biedt hiervoor handvatten. Hoe u deze gedragscode dient toe te passen is onderwerp van de training die IPC Groene Ruimte organiseert voor werkvoorbereiders en planvormers. De eerste trainingen staan in mei gepland in Arnhem en in Rotterdam. Op www.ipcgroen.nl kunnen planvormers en werkvoorbereiders zich inschrijven. Specifieke trainingen voor uitvoerders, opzichters, toezichthouders en medewerkers zijn in voorbereiding. Deze worden aan het einde van dit jaar verwacht.