Allett Mowers heeft de fabriek van Atco maaiers overgenomen. De overname geldt overigens niet voor het Atco merk en de typenamen.
De gehele Atco machine lijn van handkooimaaiers met benzinemotor zal in de huidige Allett product lijn opgenomen worden. Allett imoprteur in Nederland is Milati Grass Machines.