Favoriet

Algemeen

Kritiek op onkruidrapport van WUR-PRI

Niet-chemievrije onkruidbestrijding is vanuit milieu-oogpunt wel degelijk de beste keuze bij de bestrijding van onkruid op verharderingen. Dat meldt Schoon Water voor Brabant, een stimuleringsproject van de provincie Noord-Brabant en een aantal maatschappelijke organisaties waaronder ZLTO.

Niet-chemievrije onkruidbestrijding is vanuit milieu-oogpunt wel degelijk de beste keuze bij de bestrijding van onkruid op verharderingen. Dat meldt Schoon Water voor Brabant, een stimuleringsproject van de provincie Noord-Brabant en een aantal maatschappelijke organisaties waaronder ZLTO.

Het stimuleringsproject reageert hiermee op een studie van WUR-PRI en Ivam die begin deze week werd gepubliceerd. Uit dit onderzoek blijkt dat chemische onkruidbestrijding met glyfosaat (RoundUp) het milieu minder belast dan de onkruidbestrijding met branders, heetwatersystemen en borstels. De slechte scores voor niet-chemische onkruidbestrijdingsmethoden worden vooral veroorzaakt door de impact van deze methoden op de luchtkwaliteit (CO2 en fijnstof) en uitputting van fossiele brandstoffen.

Bij deze conclusie zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen, stelt Schoon Water voor Brabant. Zo is glyfosaat de stof die in de Maas het vaakst de drinkwaternorm overschrijdt. Er is dure, aanvullende, zuivering nodig om het water geschikt te maken als drinkwater. Deze gegevens zijn in de studie van WUR-PRI en Ivam niet meegenomen. “Als we in de toekomst veilig drinkwater willen hebben, is chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen de beste keuze”, stelt Schoon Water voor Brabant in een persbericht.

Chemische bestrijding van onkruid op verhardingen staat onder druk. Het kabinet wil het professioneel en particulier gebruik verbieden.

 

Gerelateerde artikelen