Favoriet

Bouw

Grootste QR-code van Europa

Voor de lancering van de website mooivakman.nl is door leerlingen van het IPC Groene Ruimte de grootste QR-code van Europa aangelegd. Het ging om een officiële recordpoging met een oppervlakte van bijna 4000 vierkante meter.

Voor de lancering van de website mooivakman.nl is door leerlingen van het IPC Groene Ruimte de grootste QR-code van Europa aangelegd. Het ging om een officiële recordpoging met een oppervlakte van bijna 4000 vierkante meter.

Op de website wordt vermeld dat het meesterwerk symbool staat voor de kennis en het vakmanschap binnen de loonwerksector. Het achterliggende doel is het bevorderen van de communicatie tussen de mensen uit de sector. Het officiële record is overigens niet officieel geregistreerd door het Guinness World Records.

Leerlingen van de specialisatie Cultuurtechniek en van de Machinistenopleiding werkten samen met hun docenten aan de QR-code die uit zand is gegraven en is opgevuld met compost. Er werden 23 machines ingezet en 34 mensen werkten 28 dagen aan het project.

Website als communicatiemiddel

De campagne mooivakman.nl is een initiatief van de vier sociale partners in de cumelasector: Cumela Nederland, vakvereniging het Zwarte Corps, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten. De campagne is ontwikkeld om werknemers en werkgevers in de cumelasector zo lang mogelijk met plezier en gezond aan het werk te houden. “De mensen gaan nu wel met plezier naar hun werk, maar het is de bedoeling dat ze dat ook tot hun pensioen vol kunnen houden”, vertelt een woordvoerder van Cumela Nederland. “Door middel van dit communicatiemiddel, de website, willen we mensen in contact brengen met elkaar. Ze kunnen bijvoorbeeld praten over ongelukpreventie zodat ze ook daadwerkelijk dit relatief zware werk kunnen volhouden.”

Bekijk de video van the making of: