Favoriet

Onkruidbestrijding

Onkruid bestrijden met laser

Rob Janssen Handel en Techniek werkt aan een nieuwe techniek om chemievrij onkruid op bijvoorbeeld verhardingen te bestrijden. Janssen bedacht de ‘Laserweeder’. Studenten voeren momenteel een haalbaarheidsstudie uit. Janssen spreekt van goede resultaten.

In opdracht van Rob Janssen Handel en Techniek uit Swolgen, voeren twee studenten van HAS Hogeschool Den Bosch in het kader van hun afstuderen, een haalbaarheidsstudie uit naar het bestrijden van onkruid met laser. Via HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen, schakelde Rob Janssen de studenten in. In eerste instantie richt Janssen zich op de onkruidbestrijding op verhardingen en op de boomkwekerij. Later zal hij zich ook richten op onder meer de sportvelden en golfbanen.

Rob Janssen bedacht het concept van het bestrijden van onkruid met laser zelf. Met de ondersteuning van het samenwerkingsverband GreenBrains voerde Janssen met projectpartner Martijn Bexkens een voorstudie uit. In 2013 won hij met het idee de Tree Battle.

Veelbelovende resultaten

Uit de haalbaarheidsstudie, die deels bestaat uit praktijkonderzoek, komen veel belovende resultaten, zo stelt Janssen. Nader wordt onderzocht wel effect verschillende typen lasers hebben op planten en wat aangepaste laseroptiek kan toevoegen.

Laser

Rob Janssen: “Laser is een bundeling van licht. Door een plant daarmee te behandelen breng je er heel veel energie in en vernietig je de cellen.” Met de ‘Laserweeder’ zal plaatsspecifiek onkruid bestreden worden door herkenning van de onkruiden met een camera te herkennen. Doel van Janssen is uiteindelijk een plug-and-play unit te leveren die bijvoorbeeld op een quad gemonteerd kan worden.

Rob Janssen Handel en Techniek is een leverancier van diverse machineonderdelen zoals lampen en filters.