Favoriet

Algemeen

Handboek Grasveldinsecten: Insectenaantasting van grasveld is luxeprobleem

Een insectenaantasting van een grasveld is een luxeprobleem dat direct gerelateerd kan worden aan goed onderhoud. Dat stelt Henk J. Vlug in zijn Handboek Grasveldinsecten. Het boek geeft een overzicht van plagen in Europese grasvelden.

Een insectenaantasting van een grasveld is een luxeprobleem dat direct gerelateerd kan worden aan goed onderhoud. Dat stelt Henk J. Vlug in zijn Handboek Grasveldinsecten. Het boek geeft een overzicht van plagen in Europese grasvelden.

Biologische bestrijding van grasveldinsecten wordt uitgebreid behandeld in het handboek. Daarnaast komen bemonsteringmethodes en chemische en mechanische bestrijding aan bod. ‘Een arbeidsintensieve methode met behulp van het inspuiten van waterstralen onder zeer hoge druk kan veel engerlingen beschadigen, maar de ervaring heeft geleerd dat slechts ongeveer 15 procent van de engerlingen geraakt wordt’, schrijft Vlug onder meer over mechanische bestrijding.

Hoewel er onderzoek is gedaan aan grasveldinsecten, zijn de resultaten nooit samengevat en voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. Dat is voor Vlug reden geweest het handboek Grasveldinsecten te schrijven. In het boek worden niet alleen de insecten behandeld, maar ook andere organismen die in grasvelden een rol spelen. Daarnaast worden in een aantal hoofdstukken bemonsteringmethodes, chemische en biologische bestrijding en de ecologie van grasveldinsecten behandeld. Het boek heeft een wetenschappelijke grondslag, maar is naar zeggen van Vlug toegankelijk gemaakt voor de praktische gebruikers ervan.

Gerelateerde artikelen