Favoriet

Verzorging

Geen nationale lijst voor laag-risico middelen

Staatssecretaris Mansveld van Milieu komt terug op de generieke uitzondering voor toepassing van laag-risico middelen op verhardingen. Dat laat ze weten in een brief aan de Tweede Kamer. Dit betekent dat alle gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw worden verboden en alleen nog in uitzonderingssituaties mogen worden gebruikt.

Laag-risico middelen

Door de gezamenlijke lidstaten zijn de Europese criterio voor laag-risico middelen nog niet vastgesteld.  Mansveld ziet het vooruitlopen op de Europese besluitvorming als een risico omdat de toekomstige Europese criteria kunnen verschillen van de nationale criteria. Om die reden komt er geen nationale lijst voor laag-risico middelen. Tot het moment dat er op basis van Europese criteria laag-risico middelen kunnen worden aangewezen zullen geen laag-risico middelen op de Nederlandse markt zijn.

Haalbaar?

Het is nog de vraag of de wetswijziging in de vorm zoals Mansveld het voorstelt door zal gaan. Dat hangt af van het Kamerdebat dat nog moet plaatsvinden. Tijdens het debat van 28 mei jongstleden heeft een meerderheid van de kamer haar zorgen geuit over de juridische haalbaarheid van het voorstel en het risico dat de wetswijziging door de rechter ongeldig wordt verklaard. (Wageningen UR)

Gerelateerde artikelen