Favoriet

Transport

Reglement T-rijbewijzen opnieuw aangepast

De inkt is nog maar nauwelijks droog of het Reglement T-rijbewijzen voor motorvoertuigen niet breder dan 130 cm is – met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 – alweer gerepareerd.

Aanleiding voor deze wetswijziging in het Reglement Rijbewijzen is het verschil tussen de wetstekst en de Memorie van Toelichting. In de wet ging het over ‘niet-verwisselbare uitrustingsstukken’, in de Memorie van Toelichting was sprake van ‘verwisselbare uitrustingsstukken’. In de reparatiewetgeving is dat verschil weggewerkt.

Het T-rijbewijs is nu niet verplicht als het motorvoertuig is voorzien van een aantal met name genoemde werktuigen. Dat zijn een maai- of veeginstallatie, een sneeuwschuiver (als deze tenminste op het voertuig is geplaatst), een poepzuiger, een installatie voor gladheidsbestrijding en een installatie voor onkruidbestrijding (als de tank daarvan tenminste een inhoud heeft van meer dan 100 l). Bovendien moeten de eerste drie uitrustingsstukken worden aangedreven door de motor van het voertuig. Ook de heftruck valt onder de vrijstelling.

Afgekoppeld

Let wel: de vrijstelling geldt alleen als het motorvoertuig is uitgerust met een van de vermelde werktuigen. Is dat werktuig bijvoorbeeld afgekoppeld, dan moet de bestuurder op de openbare weg weer in het bezit zijn van een T-rijbewijs.

Onveranderd zijn de eisen dat het motorvoertuig aan de achterzijde niet is voorzien van een koppelpunt voor een aanhangwagen of een getrokken machine. Ook mag het voertuig geen driepuntshefinrichting hebben.

Ten aanzien van de maximale breedte geldt dat de maximale afstand aan beide zijden van het middenvlak bij elkaar worden opgeteld. Daarbij mag het werktuig (bijvoorbeeld een meerdelige maaier) voor transport op de openbare weg zijn op- of ingeklapt.

Elektrische aandrijving

De wijziging heeft een aantal opmerkelijke gevolgen. Gemeenten willen in de bebouwing lawaai zoveel mogelijk vermijden en daarom geven zij de laatste tijd vaak de voorkeur aan elektrisch aangedreven motorvoertuigen. Het kenmerk van elektrische aandrijving is, dat zowel de rijaandrijving als de aandrijving van een uitrustingsstuk elk een elektromotor hebben. In die situatie wordt aan de eis ‘aangedreven door de motor van het voertuig’ niet voldaan. En dat betekent dat bestuurder van deze voertuigen moeten beschikken over een T-rijbewijs.

Als het voertuig uitsluitend een laadbak heeft en wordt gebruikt voor transport van een duw- of bosmaaier of handgereedschap, moet de bestuurder in het bezit zijn van een T-rijbewijs. Dat geldt ook voor het motorvoertuig dat is uitgerust met een opbouw voor het verzamelen van papier of vuilnis uit afvalbakken langs de straat.

Als bij de onkruidbestrijding op openbare verharding de spuitboom is uitgeklapt waardoor het voertuig breder wordt dan 130 cm is, dan is ook het T-rijbewijs verplicht.