Favoriet

Achtergrond

Barometer Duurzaam Terreinbeheer niveau zilver opnieuw gedefinieerd

Met de ingang van het verbod op gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, moesten ook de certificatieschema’s voor het keurmerk Barometer Duurzaam Terreinbeheer worden herzien. Dat is nu gedaan. Gecertificeerde uitvoerders in de groene ruimte, zoals aannemers en hoveniers, moeten een her-aanvraag indienen om hun certificering te behouden.

Certificaatbeheerder SMK past de certificatieschema’s aan, zodat certificaathouders ten eerste voldoen aan de geldende wetgeving. Ten tweede gaan de certificaten, vanwege een zeker ambitieniveau, verder dan de wet.

Opnieuw aanmelden

De certificaten Toepassing Glyfosaat en Brons vervallen. Houders van deze certificaten moeten zich via een certificerende instantie aanmelden voor het certificaat Zilver of Goud. Hoveniers en aannemers konden zich voorheen niet aanmelden voor Zilver en Goud, maar nu dus wel voor Zilver. Aanmelden moet voor 1 mei 2016, anders vervalt de certificering op die datum.

Overgangstermijn

Wie zich aanmeldt heeft een overgangstermijn van een jaar. Vanaf het seizoen van 2017 zullen zij moeten werken volgens de nieuwe criteria. Wie al beschikte over certificaat Zilver, moet per de eerstvolgende audit voldoen aan de nieuwe eisen.

Gerelateerde artikelen