Favoriet

Video

VIDEO: Impressie studiedag Invasieve Exoten

Invasieve exoten, bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw kunnen zich, door het ontbreken van natuurlijke vijanden (bijv. schimmels, bacteriën, insecten), snel vermeerderen. Onder meer dijken, braakliggende terreinen, wegbermen, rivierkribben, bosranden en beekoevers zijn plekken waar deze planten te vinden zijn.

De afgelopen twee jaar is de lijst met invasieve exoten gegroeid van 39 naar 66. Provincies en gemeenten hebben de verplichting om de invasieve exoten te bestrijden. Alleen, de vraag is nog vaak; hoe? Wanneer? Welke methoden zijn er en welke werken wanneer het beste?

Vakblad Tuin en Park Techniek heeft in samenwerking met o.a. de WUR (Wageningen University & Research) op donderdag 23 januari 2020 een studiedag over de aanpak van invasieve exoten gehouden. Tijdens deze studiedag deelden professionals hun kennis over invasieve exoten, de gevaren en (preventieve) bestrijdingsmethoden. Een impressie van de studiedag, gehouden in de Blaauwe Kamer in Wageningen.