Favoriet

Onkruidbestrijding

Roundup spuiten in openbaar groen niet meer toegestaan

Het pleksgewijs spuiten van Roundup in openbaar groen en in particuliere tuinen is niet meer toegestaan. Dat heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besloten.

Het pleksgewijs spuiten van Roundup in openbaar groen en in particuliere tuinen is niet meer toegestaan. Dat heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besloten.

Het gebruik van Roundup op verhardingen was sinds november 2020 weer toegestaan nadat het gerechtshof Den Haag een streep zette door het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Destijds werd een hoger beroep aangevraagd door de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto) omdat de wettelijke basis voor het verbod ontbrak. De wetgeving zou de ontwikkelingen van nieuwe middelen dwarsbomen. Maritza van Assen, director van Nefyto, vertelde destijds: “Er is een transitie beoogd naar biologische en laagrisicomiddelen. Maar bedrijven kunnen de investering in de ontwikkeling en registratie van nieuwe producten alleen maar verantwoord doen, als de beslissing tot toelating niet wordt doorkruist door een gebruiksverbod op politieke gronden”

Toen het gebruiksverbod definitief van tafel werd geveegd, werd het gebruik in openbaar groen of particuliere tuinen weer een kwestie voor de Ctgb. Het college heeft in de vergadering van vorige week besloten dat de toepassing van Roundup andermaal is afgewezen.

Roundup aanstrijken wel toegelaten

Roundup spuiten is dus niet meer toegestaan, maar in dezelfde vergadering besloot het Ctgb dat er nog wel een Roundup-toepassing is toegelaten. Dat betreft het plekgewijs aanstrijken in openbaar groen en particuliere tuinen.