Adverteren

Met een advertentie in Veehouderij Techniek informeert u vrijwel alle melkveehouders, loonbedrijven, mechanisatiebedrijven, stalinrichters, importeurs en fabrikanten. Download de tariefkaart of bekijk onze mediagids online.

Wilt u adverteren? Neem contact met ons op.

Frank de Vries
+31 (0)317 46 56 82 | fdevries@agrimedia.nl

Mirjam Berends
+31 (0)317 46 56 81 | mberends@agrimedia.nl

Liane Angelino
+31 (0)317 46 56 79 | langelino@agrimedia.nl

Maurits Teunissen van Manen
+31 (0)317 46 56 88 | mauritsteunissenvanmanen@agrimedia.nl

Aad Ramp (Ambassadeur)
+31 (0)317 46 56 95 | aramp@agrimedia.nl

Aanleveren advertentiemateriaal: advertentie@agrimedia.nl

Reacties zijn gesloten.