Adverteren

Met een advertentie in Veehouderij Techniek informeert u vrijwel alle melkveehouders, loonbedrijven, mechanisatiebedrijven, stalinrichters, importeurs en fabrikanten.

Wilt u adverteren? Neem contact met ons op.

Wilco Stemerdink
+31(0)317 46 56 82 | wstemerdink@agrimedia.nl

Anne Huvenaars
+31 (0)317 46 56 81 | ahuvenaars@agrimedia.nl

Luuk Vreugdewater
+31 (0)317 46 56 88 | lvreugdewater@agrimedia.nl

Aanleveren advertentiemateriaal: advertentie@agrimedia.nl