“Je hebt een duidelijke taakverdeling en een protocol nodig. Als je iedere morgen moet kijken wat je moet doen, geeft dat de werknemers geen houvast”, meent Van Dee. Hij vind het dan ook verstandig om een vast dagritme aan te houden en dat op te schrijven en af te spreken met de werknemers.

Plannen en bijsturen
Van Dee merkt dat veel melkveehouders die willen uitbreiden en op hun bedrijf meer dan een miljoen liter melk produceren, extra personeel nodig hebben. Dan ontstaat ook meteen de behoefte aan een persoon die werk plant en bijstuurt. “Dat zijn vaak niet de onderwerpen waarom je kiest voor schaalvergroting.”
Eigen plezier organiseren
Van Dee noemt het dan ook belangrijk dat groeiende melkveehouders hun organisatievermogen ontwikkelen of verbeteren. Tegelijkertijd heeft hij een paar tips. “Betrek het personeel in de bedrijfsvoering, ga samen naar bijeenkomsten en investeer in kennis. Organiseer ook jouw eigen plezier, dan blijft er ruimte om het bedrijf te laten groeien. Want heb je zelf plezier in het werk, dan heeft het gezin en de medewerker dat ook.”