BouMatic
Favoriet

De productie opvoeren met een voeraanschuifrobot

Een voeraanschuifrobot wordt, net als een koeborstel, door sommige melkveehouders gezien als een luxeartikel. Maar als deze hun bedrijfsresultaten kan verbeteren en de koegezondheid en -productie kan verhogen, lijken de meeste melkveehouders er wel oren naar te hebben.

Een voeraanschuifrobot wordt, net als een koeborstel, door sommige melkveehouders gezien als een luxeartikel. Maar als deze hun bedrijfsresultaten kan verbeteren en de koegezondheid en -productie kan verhogen, lijken de meeste melkveehouders er wel oren naar te hebben.

Verbetert de melkproductie

Het volledig opeten van het voerrantsoen verhoogt de melkgift volgens het Journal of Animal Science. De voeraanschuifrobot houdt het voer bij de koe, zodat ze op elk moment van de dag kan eten. Doordat het voer de hele dag door naar de koe toe wordt geduwd, wordt zij gestimuleerd om vaker te vreten. Met een constante beschikbaarheid van voer kan de opname van droge stof door een koe tot wel 3,5% toenemen. Dit minimaliseert vervolgens ook de voerverspilling tot gemiddeld 75%, omdat het voer altijd binnen handbereik is en de koeien dus worden gestimuleerd om alles op te vreten.

Besparingen op arbeid

Meestal is arbeid de beperkende factor bij het beschikbaar stellen van vers voer voor koeien. Een melkveebedrijf kan tot 180 manuren per jaar besparen door het gebruik van een voeraanschuifrobot. Uitgaande van drie voerronden van elk 10 minuten per dag, bespaart een voeraanschuifrobot ten minste 183 uur, wat overeenkomt met 22 werkdagen van acht uur per jaar. Verdere besparingen volgen, omdat u niemand hoeft te betalen voor die uren. Daarbovenop komt nog de flexibiliteit van een machine die elk weekend en zelfs op feestdagen kan werken!

Een rustigere kudde en betere doorstroom

Door het regelmatige patroon van de voeraanschuifrobot kan de hiërarchie van de kudde beter in evenwicht komen. Nadat de koeien met een hogere rangorde hun maag vol hebben gevreten, kunnen ook de koeien met een lagere rangorde toegang krijgen tot vers voer. En als de koeien met een lagere rangorde nu beter toegang hebben tot het voer, is het logisch dat hun productie uiteindelijk ook verbetert. In een robotinstallatie kan dit ook leiden tot een beter koestroompatroon. Het is aangetoond dat een voeraanschuifrobot de bezoekfrequentie aan de robot met ongeveer 10,9% verhoogt, dag en nacht. Een hoger bezoek leidt tot een hogere melkproductie, vooral bij koeien met een lagere rangorde. Bovendien wordt de melkrobot efficiënter gebruikt en verschijnen er minder koeien op de attentielijsten.

Kostenbesparingen

We noemden al de kostenbesparing voor arbeid en de lagere voerverspilling. De BouMatic Ranger is bijzonder energiezuinig en stoot geen schadelijke stoffen uit. Hiermee bespaart een ondernemer ook brandstof en slijtage van apparatuur die vroeger nodig was.

Is het de investering waard?

Melkveehouders merken dat een voeraanschuifrobot niet alleen goed is voor de omgeving van de koe, maar ook voor henzelf. Met een hoger comfort van de koe krijgt u een gelukkigere en gezondere koe. En gelukkige koeien leiden tot gelukkige en succesvolle melkveehouders.

BouMatic biedt twee typen voeraanschuifrobots aan: de Ranger en de Ranger XL.

De gewone Ranger wordt aanbevolen voor stallen met 6 rijen of minder, met een kuilhoeveelheid van minder dan 100 pond en 150 kg per meter voertrog.

De Ranger XL wordt aanbevolen voor stallen met meer dan 6 rijen of meer dan 150 kg per meter voertrog.

Meer informatie over de Ranger van BouMatic.