Topcon
Favoriet

Melkvee voeren kan preciezer

Het voeren van melkvee is geen natte-vinger-werk. De opvatting dat er niets hoeft te veranderen omdat het nu goed gaat, is een veel gehoorde. Maar met precies voeren is veel te winnen, zowel op het gebied van kostenbesparing als op het gebied van diergezondheid.

Het voeren van melkvee is geen natte-vinger-werk. De opvatting dat er niets hoeft te veranderen omdat het nu goed gaat, is een veel gehoorde. Maar met precies voeren is veel te winnen, zowel op het gebied van kostenbesparing als op het gebied van diergezondheid.

In het meest ideale scenario krijgen melkkoeien iedere dag hetzelfde gevoerd op hetzelfde tijdstip. Regelmaat is goed voor de diergezondheid, het geeft rust en het komt de productiviteit ten goede. Bovendien zorgt een goed ritme in het voermanagement ervoor dat de melkveehouder efficiënt omgaat met de factor tijd.

Met een grote mate van precisie voeren gebeurt op dit moment nog niet veel. De bewustwording over de voordelen van precisievoeren is nog geen gemeengoed. In de ogen van veel melkveehouders zijn de tools voor het precisievoeren vooral bedoeld voor bedrijven met 150 koeien of meer. Maar ook voor de kleinere melkveebedrijven zijn er goede oplossingen. Een melkveehouder met een mengwagen of een voerdoseerwagen kan al voor 310 euro per jaar de koeien met de grootst mogelijke precisie voorzien van voer.

Gevoerde kilo’s

In de data die voeradviseurs gebruiken bij het rantsoenadvies ontbreekt één belangrijke parameter: het werkelijk aantal gevoerde kilo’s. Met TAP-Feed is die data wel beschikbaar. De gevoerde kilo’s worden bij de inzichten van de adviseur gevoegd en aan de hand daarvan kan de melkveehouder zien wat de manier van voeren voor effect heeft op de productie en de diergezondheid. Bovendien wordt er zeer nauwkeurig omgegaan met de voervoorraad. Dat is van groot belang, omdat zo’n 50 procent van de uitgaven van een melkveebedrijf op het conto van het voer komt.

Gemak dient de melkveehouder. Met het gebruik van de hard- en software uit de Digi-Star productlijn is het tegenwoordig eenvoudig om papierloos te voeren. Het gehele voermanagement wordt online bijgehouden en de papieren administratie is verleden tijd. Het doel? Over vijf jaar voert elke melkveehouder zijn of haar koeien iedere dag hetzelfde op hetzelfde tijdstip.

Topcon – Feed your way

Alles wat je moet weten over precisievoeren in 1 helder overzicht, incl. mogelijkheden, toepassingen en vereisten? Download het e-book!