BouMatic
Favoriet

Met welke apparatuur kunt u uw energierekening verlagen?

Een van de grootste energieverbruikers in de melkveehouderij is de melkstal. Of het nu gaat om het bedienen van de melkmachine, het reinigen van de apparatuur of het koelen van de melk; al deze activiteiten brengen kosten met zich mee die doorwegen in de bedrijfskosten. Gelukkig bestaat er echter ook energiezuinige apparatuur. Bent u hiervan op de hoogte?

Een van de grootste energieverbruikers in de melkveehouderij is de melkstal. Of het nu gaat om het bedienen van de melkmachine, het reinigen van de apparatuur of het koelen van de melk; al deze activiteiten brengen kosten met zich mee die doorwegen in de bedrijfskosten. Gelukkig bestaat er echter ook energiezuinige apparatuur. Bent u hiervan…

Door de stijgende elektriciteits- en gasprijzen en de druk op de beschikbaarheid van water zien fabrikanten van melkwinningsapparatuur zich genoodzaakt om systemen te ontwerpen die minder energie verbruiken. Bij BouMatic weten ze niet beter.

BouMatic werkt van oudsher veel samen met Amerikaanse bedrijven met grote veestapels en houdt mede hierdoor sinds jaar en dag het kostenplaatje goed in de gaten. Deze aanpak wordt nu uitgebreid naar alle boerenbedrijven, ook de Franse, ongeacht hun grootte of manier van veehouden.

Energiekosten op melkveebedrijven verlagen

Naast deze problemen spelen er ook milieukwesties, aangezien het energieverbruik op melkveebedrijven indirect bijdraagt tot de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatverandering. Als fabrikant van duurzame apparatuur heeft BouMatic altijd aandacht voor het milieu in haar DNA gehad, zonder daarbij op productiviteit in te boeten.

Bent u al bekend met de energiebesparende apparatuur van BouMatic? Alle apparaten die we hieronder bespreken zijn door onafhankelijke instanties getest. Vraag naar de mogelijkheden: afhankelijk van de regio kunt u door de aankoop van deze apparatuur in aanmerking komen voor subsidies in het kader van energiebesparingsprogramma’s.

De airstar vacuümpomp regelt nauwkeurig het vacuüm dat nodig is tijdens het melken of wassen.

Hoe werkt dit?
Een traditionele oliepomp met frequentieregelaar werkt meestal bij 30 tot 50 Hz. De motor moet snel draaien om een vacuüm te produceren en beschadiging van de schoepen te voorkomen. Het AirStar-model van BouMatic werkt met lobben, waardoor het mogelijk is om de snelheid te verlagen tot 15-20 Hz zonder risico op slijtage van de apparatuur. Het energieverbruik wordt zo sterk verminderd. Bovendien is de AirStar-pomp extreem stil en verbruikt hij geen olie – zowel het milieu als uw portemonnee heeft hier baat bij.

Rendement op investering: 3 tot 4 jaar voor een werking van 3 uur per dag, afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de melkbehoefte.

De platenvoorkoeler optimaliseert het warmte-uitwisselingsoppervlak tussen de melk en het water.

Hoe werkt dit?
Voorkoelsystemen gebruiken koud water om de temperatuur van de melk te verlagen voordat deze de tank ingaat. Vergeleken met buismodellen vergroten platenwarmtewisselaars het warmte-uitwisselingsoppervlak. Dit heeft als voordeel dat er minder water wordt verbruikt voor dezelfde hoeveelheid koeling. Over het algemeen is de helft minder water nodig om hetzelfde resultaat te bereiken.

Hiertoe moet de voorkoeler gecombineerd worden met een OptiFlo analoge regelaar om de melkpomp langzaam en vrijwel continu te laten werken. Dit voorkomt dat de pomp in een “aan/uit”-modus werkt. Dankzij deze soepele werking worden de aan koeling gerelateerde energiekosten verlaagd.

Rendement op investering: 5 tot 6 jaar voor een quotum van ongeveer 500.000 liter melk.

De opti-stor warmteterugwinningsunit gebruikt de warmte die door de koelmachine wordt afgegeven om het water in een warmwatertank te verwarmen.

Hoe werkt dit?
OptiStor is een warmtewisselaar. Het gas in de tank, dat normaal gekoeld wordt door de ventilatoren van de koelunit, wordt hierheen geleid en gekoeld met behulp van koud water. Hierdoor wordt het elektriciteitsverbruik van de tank verminderd. Het tot ongeveer 50°C opgewarmde water kan vervolgens in een klassieke boiler worden gevoerd, die alleen nog maar de gewenste temperatuur hoeft te bereiken.

De voordelen van deze oplossing zijn drieledig: minder elektriciteitsverbruik, geen waterverspilling en een langere levensduur van elektrische apparaten. In het bijzonder zal de elektrische boiler geen thermische schokken ondervinden van water dat de tank bij 8°C bereikt. Een anode in het systeem vermindert daarnaast de hardheid van het water.

Rendement op investering: 5 tot 6 jaar voor een productie van ongeveer 500.000 liter.