BouMatic
Favoriet

Uw omzet verhogen met een koeborstel?

Wie nog altijd denkt dat een koeborstel niets meer is dan een eenvoudig hulpmiddel voor de verzorging van koeien, heeft het mis. Deze handige hulpmiddelen bevorderen het welzijn van koeien, maar ook dat van de melkveehouder, doordat ze een gezond bedrijfsresultaat helpen realiseren.

Wie nog altijd denkt dat een koeborstel niets meer is dan een eenvoudig hulpmiddel voor de verzorging van koeien, heeft het mis. Deze handige hulpmiddelen bevorderen het welzijn van koeien, maar ook dat van de melkveehouder, doordat ze een gezond bedrijfsresultaat helpen realiseren.

Zo bieden ze op allerlei manieren toegevoegde waarde. De vier hoofdredenen om koeborstels in te zetten zijn:

1. Verhoogde melkproductie

Uit onderzoek uit 2009* is gebleken dat het aanbieden van koeborstels, vooral bij tweedekalfskoeien, de melkproductie verbetert. Uit dit onderzoek bleek een gemiddelde toename van de melkgift van 1 kilo per koe per dag. Afhankelijk van de kuddegrootte verdient de aanschaf van een of meer borstels zich vrijwel onmiddellijk terug. Deze verhoogde melkproductie wordt enerzijds verklaard door het feit dat de koeien actiever worden doordat ze gaan lopen om de borstel te gebruiken, en daardoor vaker de trog bezoeken. Een andere hypothese is dat koeborstels de algehele bloedsomloop verbeteren, hetgeen positief uitwerkt op de bloedsomloop naar de uier. Het onderzoek verklaarde echter niet waarom het effect van koeborstels op verschillende lactatiegroepen verschilde.

2. Minder ziekte

Het onderzoek toonde ook aan dat door het aanbieden van een koeborstel het aantal mastitisgevallen bij tweede- en meerderekalfskoeien met meer dan 30% afnam. Ook dit wordt toegeschreven aan het feit dat de dieren actiever worden. De koeien lopen meer en liggen minder, waardoor ze mogelijk minder aan bacteriën op de stalvloer worden blootgesteld. Doordat ze zich beter verzorgen is hun huid schoner en bevinden er zich minder parasieten en organismen op hun vacht. Het feit dat de borstel ook de achterkant van de koe bereikt, zorgt ervoor dat het dier algeheel schoner is waardoor ook de melkklier waarschijnlijk minder aan vuil wordt blootgesteld. Het gevolg spreekt voor zich: minder mastitis betekent lagere bedrijfskosten. De kosten van mastitis kunnen vrij gemakkelijk worden berekend op tussen de 200 en 250 euro per koe, rekening houdend met een verlaagde melkproductie of melk die moet worden afgedankt en dierenartsrekeningen. Mastitis kan echter ook leiden tot verminderde reproductieve prestaties, hetgeen moeilijker in cijfers is uit te drukken.

3. Minder stress

Koeien zijn gewoontedieren. Soms wordt de dagelijkse gang van zaken op een melkveebedrijf echter doorbroken en treedt er stress op waarvan de oorzaak niet direct duidelijk is. Een verandering van uitrusting of personeel, het toevoegen van nieuwe koeien aan een stal of het drijven van een koe om deze te verplaatsen zijn schijnbaar normale factoren die extra stress kunnen opleveren voor een koe. Een borstel waaraan de koe zich kan krabben, werkt stressverlagend voor koeien. Een gestreste koe kan zich anders gaan gedragen. Ze kan zelfs onvoorspelbaar gedrag gaan vertonen en daarmee een gevaar voor het personeel op het bedrijf worden. Een koe die spanning voelt in of bij de melkstal, kan weigeren naar binnen te gaan, het melkstel lostrappen of haar melk vasthouden. In deze situatie kan een borstel een waardevol hulpmiddel zijn.

4. Minder materiële schade

Een koe houdt zichzelf van nature schoon. Dit hoort bij het sociale gedrag van koeien en bevordert de sociale interactie binnen de kudde. Koeien krabben zich graag aan elk voorwerp dat beschikbaar is. Ze kunnen daarbij gemakkelijk schade aanrichten aan een omheining, hek, staander, voerbak, waterbak, enz. Door een borstel in de omgeving aan te bieden, kan de koe haar energie richten op iets dat bedoeld is om zich aan te krabben. Als er geen borstel aanwezig is, zouden koeien zich kunnen verwonden omdat ze tegen iets anders gaan schuren, dat scherp kan zijn. De toegevoegde waarde uit zich ook hier weer in kostenbesparingen: geen dierenartsrekening en geen kosten van herstel van uitrusting.

De investering waard?

In het algemeen wil elke melkveehouder de omgeving van zijn koeien optimaliseren. Inzicht in het gedrag van koeien leert dat een koeborstel niet zomaar een luxeartikel is. Met een hoger comfort van de koe krijgt u een gelukkigere en gezondere koe. En gelukkige koeien leiden tot gelukkige en succesvolle melkveehouders.

*Onderzoek van Cornell University uitgevoerd bij Sprucehaven Farm and Research Center, 2009

BouMatic biedt een robuuste en duurzame koeborstel aan. Koeien krabben zich graag aan deze hoogwaardige nylon borstel. De lengte en stevigheid van de borstelharen zijn zorgvuldig gekozen om de bloedsomloop te stimuleren. De automatische aan/uit-regeling laat de borstel op vraag draaien en stopt hem kort na gebruik. Zo wordt het energieverbruik van de koeborstel tot het strikt noodzakelijke beperkt. De roestvrijstalen kern van de borstel wordt afgeschermd door een dichte, stevige kast. De zware lagers aan weerszijden van de draaias maken de borstel zeer robuust en staan voor een lange levensduur.

Ontdek meer over de HandyBrush van BouMatic: https://bit.ly/3NJdMTT