Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Trekkers

LTO wil echt geen trekkerkenteken

LTO Nederland wil geen verplicht kenteken voor trekkers. Dat zegt de boerenbelangenorganisatie in reactie op een motie van de PvdA, waarin het kabinet wordt gevraagd een verplichte kentekening voor trekkers voor te bereiden.

Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA diende de motie op de avond van 13 februari in. Volgens LTO-voorzitter Albert Jan Maat komen de meeste trekkers maar heel af en toe op de openbare weg. Een verplicht kenteken is dan een zware en dure vorm van registratie. “Het is buitenproportioneel om al het landbouwverkeer daarmee te belasten”, schrijft Maat.

Lastenverzwaring

Volgens LTO zouden de extra administratieve lasten die de kentekening met zich mee brengt jaarlijks 49 miljoen euro bedragen. De kosten voor een kentekenplaat worden inclusief de administratieve lasten geraamd op honderd euro. Volgens de belangenorganisatie past zo’n lastenverzwaring niet bij het voornemen van het kabinet om de regeldruk voor ondernemers te verlagen. Bovendien, zo meent Maat, draagt een verplicht kenteken niet bij aan een verbetering van de verkeersveiligheid.

Goedkoper

LTO noemt nog maar eens hun alternatief: de vrijwillige herkenningsplaat voor met name  snellere landbouwvoertuigen. Dat is met 8 miljoen euro aanzienlijk goedkoper. Maat hoopt dan ook dat de Tweede Kamer dat plan verder uit wil werken.  De Tweede Kamer stemt op 26 februari over de motie van Attje Kuiken.