Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Grondbewerking

‘Opbrengst niet afhankelijk van ploegen’

De opbrengsten van gewassen bij niet-ploegen doen niet onder voor die op geploegde percelen. Wel verschilt het per gewas en per jaar. Dat meldt Boerderij Vandaag.

Wageningen UR vergelijkt sinds 2010 de opbrengsten bij niet-ploegsystemen met die van ploegen. In een aantal gewassen was de opbrengst op niet-geploegde grond lager dan bij geploegde grond. De onderzoekers zeggen dat het komt doordat de bodem bij niet-kerende grondbewerkingen een nieuw evenwicht moet vinden. Daarnaast kunnen de opbrengsten lager zijn doordat niet-ploegsystemen onvoldoende zijn aangepast aan de teelttechniek. Volgens onderzoekers is dat verbeterd en lijkt de opbrengstderving minder voor te komen in de eerste jaren na de omschakeling.

De WUR heeft twee jaar zomertarwe getest. Op niet-geploegde grond was die in beide jaren hoger dan op geploegde grond. Een mengsel van zomertarwe en veldbonen gaf in het eerste jaar op niet-geploegde grond een lagere opbrengst en in het tweede jaar een hogere.

Bron: Boerderij Vandaag

Gerelateerde artikelen