Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Blog

Green Deal

Wat heeft een Green Deal met de Wingssprayer techniek te maken? Een Green Deal is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen met medewerking van de overheid om blokkades die je bij vernieuwing tegenkomt, definitief op te ruimen of vernieuwing mogelijk te maken. Het kan ook een samenwerking zijn tussen een bedrijf en de overheid zelf.Wingssprayer kreeg medio 2012 een Green Deal (B-90). Goedgekeurd en opgesteld door de overheid zelf om de samenwerking met partijen Wingssprayer en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vast te leggen. Deze Deal werd ondertekend door Minister Verhagen, Staatsecretaris Atsma en door mijzelf.Het doel was het minimaliseren van de milieubelasting bij het toepassen vangewasbeschermingsmiddelen met techniek, zodat er geen drift is en er veel minder chemie in de grond en het oppervlaktewater terecht komt. De rijksoverheid verkent of er een nieuwe categorie met een hoger driftreductie percentage opgenomen kan worden in het activiteitenbesluit; bijvoorbeeld eentje van meer dan 99% driftreductie.Verder moet de claim van meer dan 99% natuurlijk onderbouwd worden. Dan kan het Ctgb deze techniek meenemen in de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. Dat biedt een unieke kans om via technische oplossingen een breder middelenpakket ter beschikking te krijgen, omdat daarna de middelenfabrikanten met dit hoger driftreductie percentage mogen rekenen bij hun toelatingsaanvragen. ‘De Wingssprayer kan bijdragen aan verduurzaming van de productie van akkerbouw en vollegrondsgroentegewassen’, werd in de overeenkomst gesteld.Ik lever leverde de gewenste onderzoeksresultaten aan en meldde de gegevens bij de Technische commissie, waarna goedkeuring volgde. In juni 2012 kon de vlag uit: de Wingssprayer werd met de zeer fijne 015 dop goedgekeurd met méér dan 99% driftreductie bij 0,5 m teelt- en spuitvrij, bij gebruik van een kantdop.De rijksoverheid is nu twee jaar later nog steeds aan zet, ook al werd de einddatum van het traject gesteld op juni 2013. Het systeem is wel toegelaten en je mag er mee werken, maar de mogelijkheden voor een breder middelenpakket zijn er (nog) niet. De Florerende Nederlandse Agrosector komt zonder en/of met minder  gewasbeschermingsmiddelen te zitten en het milieu wordt nog steeds méér dan nodig belast, eigenlijk mede door de overheid zelf.De Techniek is er; de Green Deal is er, maar het “activiteiten-besluit” is besluiteloos en zonder (milieuvriendelijke) activiteit.