Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Blog

Wat verandert er in het jaar van de bodem?

2015 is ‘het jaar van de bodem’. De VN wil met het jaar van de bodem een duurzaam bodemgebruik promoten. Het jaar van de bodem is daarmee dus vooral een opdracht voor de boer: Het is zijn/haar verantwoording.

2015 is ‘het jaar van de bodem’. De VN wil met het jaar van de bodem een duurzaam bodemgebruik promoten. Het jaar van de bodem is daarmee dus vooral een opdracht voor de boer: Het is zijn/haar verantwoording.

Toekomstige generaties merken hoe met die verantwoording is omgegaan. De moderne boer heeft het niet makkelijk: zware machines en intensieve bouwplannen zijn vaak nodig maar zijn een bedreiging voor de bodemkwaliteit.  

Ik schat dat inmiddels meer dan de helft van de bio-akkerbouwers al rijpaden toepast. Meestal trouwens gewoon op 1,5 meter spoorbreedte.

Of er wat veranderd hangt af of de boer keuzes durft te maken omwille van de bodem. Dit kunnen kleine stappen zijn: kiezen voor een ruimere rotatie, meer aandacht voor groenbemesters of aanvoer van compost. Of grote keuzes als NKG of rijpaden. Rijpaden? Ja, rijpaden, rijpadenteelt of Controlled Traffic Farming (CTF). In Nederland lijken rijpaden bijna alleen voor te komen op biologische bedrijven. Ik schat dat inmiddels meer dan de helft van de bio-akkerbouwers al rijpaden toepast. Meestal trouwens gewoon op 1,5 meter spoorbreedte. Oogst is vaak gewoon traditioneel. Ook dan zijn er de geweldige (bewezen) voordelen: vaak een meeropbrengst, meer lucht in de bodem, meer mineralisatie, minder lachgasproductie en meer werkbare dagen. En oh ja: in diverse berekeningen al snel renderend, ook voor gangbare bedrijven. Dus winst voor boer en winst voor de bodem!  

Is dit koudwatervrees of gewoon onbekendheid?

Waarom worden rijpaden niet door gangbare bedrijven (behoudens een enkele uitzondering) geadopteerd? Veel bedrijven hebben RTK-GPS, rijpaden is vaak nog maar een kleine stap. Is dit koudwatervrees of gewoon onbekendheid?
2015, Jaar van de bodem. Give it a thought!