Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Algemeen

Rolbezem overzicht

In het juninummer van Landbouwmechanisatie is een overzicht gegeven van rolvegers met een breedte van rolbezem van tenminste 2100 mm en ten hoogte 2600 mm.

In het juninummer van Landbouwmechanisatie is een overzicht gegeven van rolvegers met een breedte van rolbezem van tenminste 2100 mm (download het excelbestand) en ten hoogte . Bij de inventarisatie van technische gegevens is deze beperking niet 2600 mm (download het excelbestand)aangebracht.  Het dossier bevatte derhalve veel meer typen.  Om ook recht te doen aan de overige modellen zijn deze in dit dossier opgenomen. Het betreft de rolvegers met en bolbezem (beide met verzamelbak) tot 2100 mm breed en die met een rolbezem van meer dan 2600 mm en de rolbezems zonder verzamelbak (download excelbestand). De laatste categorie is vooral bedoeld om in schuine stand straten en pleinen schoon te maken en te houden. 

Wel of geen verzamelbak

Bij transport van oogstproducten is snelheid geboden, ook bij minder mooie weersomstandigheden. Bij het oprijden van een openbare weg is er geen tijd voor het verwijderen van aanklevende grond. De vochtige  grond, die op de straat terecht komt, is gevaarlijk voor andere weggebruikers en moet zo snel mogelijk worden verwijderd.  Naast een schraper voor het grovere werk is de schuin staande rolbezem een geschikt werktuig om de straat zo goed mogelijk begaanbaar te houden.  Probleem  is wel dat de zijwaarts geschoven grond de berm verhoogt en de waterafvoer belemmert. Een en ander houdt in dat de berm na een aantal jaren moet worden afgefreesd. 

Op het erf is afvallende grond, al dan niet besmet, moeilijk aan de kant te houden. Om de rommel toch kwijt te raken, kun je gebruik maken van rolbezems met en opvangbak.  Afhankelijk van de wijze van aanspanning kan de bagger worden gedeponeerd op een opslagplek, dan wel in een container. 

Bij de smallere aanbouwrolvegers is de trekker vaak breder dan de bezem. Om toch met deze combinatie te kunnen vegen, kun je gebruik maken van de hydraulisch op-/inklapbare zijbezem of de aanbouwbok  voorzien van een sideshift.  De echte smalle rolbezems met verzamelbak zijn ook vaak geschikt voor de koppeling  aan de lepels van een heftruck. 

Droge perioden: stof

Bij het vegen van bestrating in droge perioden treedt een heel ander probleem op, namelijk stof. Om eventuele verplaatsing van ziektekiemen niet te bevorderen door de extra wervelingen bij het vegen,  is op veel rolvegers een installatie aanwezig waarmee het stof heel licht kan worden bevochtigd en het opwaaien wordt tegengegaan. 

Kiezen uit een groot aanbod

Op akkerbouwbedrijven zal vrijwel altijd worden gekozen voor een aanbouwrolbezem.  Bij aanbouw kun je denken aan de driepuntshefinrichting voor of achter op de trekker, de vorkheftruck, de voorlader of de kleine wiellader.  Veel fabrikanten leveren de rolbezems met een standaard aanbouwunit,  maar bieden de mogelijkheid van een of meer van de alternatieven.  Voor gebruik aan een voorlader of shovel is het goed volgen van oneffenheden nogal eens een probleem. Fabrikant AP heeft dat opgelost, door tussen de rolbezems en de aankoppeling een parallellogram in te bouwen, waarmee de starre verbinding wordt geëlimineerd.  

Bekijk hier de overzichten van de rolbezems: