Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Oogsttechniek

Verkeerde gegevens in artikel bietenrooiers

In het artikel Kiloknallers in het februarinummer van LandbouwMechanisatie zijn enkele grove fouten geslopen die de resultaten in een ander daglicht zetten. Aeres Hogeschool Dronten leverde voor wat betreft de negenrijige Vervaet Beet Eater 925 foutieve meetgegevens aan waardoor er geen conclusies getrokken mogen en kunnen worden.

Zo is de bandenspanning van de Beet Eater onjuist. Deze bedraagt geen 2, maar 1,3 bar. Ook de maat van de achterbanden van de Vervaet Beet Eater 925 is onjuist. Onder achterwielen van de rooier liggen Michelin Megaxbib 900/60R32-banden en geen Michelin MegaXbib 500/80R32, zoals in het artikel vermeld. Dit heeft directe gevolgen voor de berekening van het totale contactoppervlak. Die bedraagt bij deze gegevens 52.200 cm². Dat is 7.950 cm² meer dan beschreven, waardoor de druk per vierkante centimeter afneemt van 1,31 tot 1,1 kilo per cm².

Maar ook daarbij moet een slag om de arm worden gehouden. Omdat de rooier van loonbedrijf Breure afgelopen najaar tijdens de rooidemonstratie niet is gewogen, heeft Aeres Hogeschool weeggegevens gebruikt die tijdens de rooidemonstratie Beet Europe in Lelystad in 2010 werden vastgesteld. Verder loopt elk wiel van de negenrijïge rooier in een eigen spoor. De grond wordt daardoor niet twee- of driemaal aangedrukt, wat bij beide andere machines wél het geval is. Wat de gevolgen daarvan zijn is niet gemeten.

Voetafdruk

Ook de meetgegevens van de zesrijïge Vervaet 12-T bietenrooier vereisen een rectificatie. De machine is namelijk gewogen zonder het rooi-aggregaat. Dit loopt tijdens het rooien op eigen wielen op de grond. Om een eerlijk vergelijk met de Vervaet Beet Eater te kunnen maken, waarbij wel met geheven rooi-aggregaat is gemeten, moet ongeveer 3.300 kilo bij het gewicht (leeg en vol) worden opgeteld. Het totaalgewicht komt daarmee uit op 28.800 kg. Verrekenen we dat met de voetafdruk van 29.000 cm², dan stijgt het gewicht per vierkante centimeter naar bijna 1 kilo.  Volgens Kees Westerdijk, begeleidend docent van Aeres Hogeschool, is dat niet helemaal het geval. “Bij een toenemend gewicht, zoals het heffen van het rooimechanisme, platten de banden bijna evenredig af, waardoor de druk per vierkante centimeter gelijk blijft.”

Verder is de Grimme rooicombinatie alleen leeg gewogen, met geheven rooier en loofklapper. Voor de gewichtsverdeling over de drie assen zijn metingen van Beet Europe 2010 gebruikt, gerelateerd aan de situatie ter plekke. Van deze machine zijn wel van alle wielen de voetafdrukken gemeten en de bandenspanning opgenomen.

Lering

De redactie van LandbouwMechanisatie betreurt het enorm dat voor het artikel foutieve meetgegevens zijn gebruikt en dat die gegevens voor publicatie niet grondig gecontroleerd zijn. We zullen daar lering uit trekken. Het is nooit de intentie een machine in een kwaad daglicht te zetten, maar om onafhankelijke gegevens en resultaten te presenteren.

Gerelateerde artikelen