Nog geen criteria laagrisicomiddelen bij Ctgb

Onkruid spuitenStichting Niet-Chemisch Onkruidbeheer (NCO), adviseert bedrijven die willen investeren in apparatuur om onkruid op verhardingen te bestrijden met zogeheten laagrisicomiddelen, hun plannen te heroverwegen.

Eerder schreef Tuin en Park Techniek dat de middelen Ultima en Cito als laagrisicomiddelen aangemerkt zouden zijn. Echter is nog niet zeker of die middelen wel onder de categorie laagrisicomiddelen zullen vallen.

In het aangepaste kabinetsvoorstel Gewasbescherming buiten de landbouw, mag dan staan dat er een uitzon­dering komt voor het gebruik van laagrisico­middelen, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, heeft op dit moment nog geen middelen aan­gemerkt als laagrisicomiddelen. Wie nu investeert in apparatuur om laagrisicomiddelen toe te dienen, neemt dus het risico het in twee jaar te moeten afschrijven.

Criteria laagrisicomiddelen

Staatssecretaris Sharon Dijksma laat in een reactie op een motie weten, nog deze maand te komen met een lijst met laagrisicomiddelen. Echter, dat er snel duidelijkheid komt over welke middelen al of niet tot de laagrisicomiddelen behoren, lijkt volgens NCO niet waarschijnlijk, hoe wenselijk die duidelijkheid ook is.

Dit jaar wordt volgens NCO een traject gestart om in Europees verband criteria voor laagrisicomiddelen vast te stellen. Daarna kunnen producenten middelen laten toetsen voor opname in deze categorie.

November 2015

Met ingang van november 2015 mag onkruid op verhardingen niet meer chemisch worden bestreden. Tot die tijd zijn Ultima, Cito en ook Round Up wel toegestaan. In stichting NCO zetelen fabrikanten en distributeurs van machines om chemievrij onkruid te bestrijden, adviseurs en aannemers. De stichting stelt zich als doel kennis en ervaring met niet-chemisch onkruidbeheer te delen.

Hier leest u het bericht over de uitzondering voor laagrisicomiddelen in het kabinetsvoorstel Gewasbescherming buiten de landbouw waarin gesteld wordt dat Ultima en Cito ook vanaf november 2015 zijn toegelaten. Of de middelen al of niet worden toegelaten als laagrisicomiddelen, is dus afhankelijk van de criteria die nog opgesteld moeten worden.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Mis geen enkel bericht met de Tuin en Park Techniek nieuwsbrief
E-mail:

Reacties zijn gesloten.