Leeslijst

Maaien

Maairobot DynaMow op de golfbaan

Heijmans Sport en Groen is samen met Probotiq gestart met een proef met een gerobotiseerde greenmaaier voor het golfbaanonderhoud. De apparatuur werkt op basis van GPS en kan onbemand greens maaien. De test vindt plaats op Prise d’eau Golf in Tilburg en is een innovatie van DynaMow. De duur van de testperiode bedraagt vijf maanden.

Heijmans Sport en Groen is samen met Probotiq gestart met een proef met een gerobotiseerde greenmaaier voor het golfbaanonderhoud. De apparatuur werkt op basis van GPS en kan onbemand greens maaien. De test vindt plaats op Prise d’eau Golf in Tilburg en is een innovatie van DynaMow. De duur van de testperiode bedraagt vijf maanden. Uitgangspunt voor de robot is een standaard fabrieksmaaimachine, de GreensMaster 3250-D, waarop een besturingssysteem van DynaMow is geïntegreerd. Met onder meer RTK-GPS, sensoren, actuatoren en een touch screen bedieningspaneel kan de maaier worden aangestuurd. De operator blijft in de buurt en kan indien nodig op elk moment ingrijpen. De machine kan eveneens handmatig bediend worden. Verschillende maairoutes Maaipatronen worden dynamisch berekend op basis van het te maaien oppervlak en het omliggende werkgebied. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de werkbreedte, de gewenste maairichting, de draaicirkel van de machine en de ruimte waarin mag worden gekeerd. Het systeem kan voor elk maaioppervlak verschillende maairoutes berekenen waardoor er elke maaibeurt vanuit een andere richting wordt gemaaid. Hiermee wordt onder meer insporing vermeden. Na het berekenen van de maairoutes wordt de maaier op het startpunt gezet en vervolgens gaat alles automatisch: rijden, sturen, heffen, zakken, gas geven, enzovoorts. Het maai- en werkgebied wordt eenmalig ingesteld door langs de rand van deze gebieden te rijden De komende tijd zal gebruikt worden om de software nog slimmer te maken. Als de software voldoet aan de gestelde eisen dan wordt deze ook geschikt gemaakt voor andere machines waarmee Heijmans werkt.