Favoriet

Verzorging

Uitzonderingen gewasbescherming buiten landbouw

Het kabinetsvoorstel Gewasbescherming buiten de landbouw is op drie punten gewijzigd. Zo blijft het gebruik van middelen op basis van (vet)zuren mogelijk.

Ook mogen middelen worden ingezet als veiligheidsvoorschriften dat eisen en er geen alternatief mogelijk is. Bovendien mogen bij plagen gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet op andere terreinen dan verhardingen.

Het houdt de gemoederen al even bezig, maar er komt een moment waarop het onkruid op verhardingen en op andere terrei­nen, zoals golfbanen en sportvelden, zonder chemie bestreden moet worden. Aanvan­kelijk zou dat in 2017 het geval zijn. Na aandringen van de Kamer besloot staatssecretaris Mansveld vorig jaar het verbod te vervroegen. November 2015 lijkt nu het moment van de waarheid te worden.

Drie aanpassingen

Het kabinetsvoorstel Gewasbescherming buiten de landbouw is onlangs nog eens op drie punten aangepast. De aanpassingen zijn een reactie op de resultaten van onderzoek van advies en ingenieursbureau Tauw naar de technische en financiële haalbaarheid van niet-chemische onkruidbestrijding en op een reactie van de Commissie Toelating Gewas­beschermingsmiddelen (CTB).

Ten eerste mogen op verhardingen de zogeheten laagrisicomiddelen en basisstoffen op basis van (vet)zuren, zoals Ultima en Cito, worden ingezet. Ook mag chemische bestrijding worden toegepast op verhardingen als veiligheidsvoorschriften verplichten tot bestrijding en een alternatieve bestrijding niet mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan luchthavens. Een derde wijziging is de uitzondering van het verbod op chemische middelen bij plagen. In deze uitzondering gaat het om andere terreinen dan verhardingen. Het bestrijden van de eikenprocessierups zou in deze categorie vallen.

De ingang van het verbod voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op overige terreinen blijft gepland voor november 2017 en geldt alleen voor professioneel gebruik. Parti­culieren mogen dan nog wel chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken op niet-verhardingen. In het gewijzigde kabinetsvoorstel, wordt wel ingezet op een betere voorlichting voor particulieren.

Dit artikel is ook te lezen in vakblad Tuin en Park Techniek van maart 2014.

Gerelateerde artikelen