Favoriet

Sportveldonderhoud

GTH 2015: Vredo Sport-serie

Vredo Dodewaard introduceert op GroenTechniek Holland een nieuwe zaaimethode voor sportvelden. Op de zogeheten Vredo Sport-Serie zijn de zaaddoseersystemen van elkaar gescheiden.

Door het scheiden van de zaaddoseersystemen kan de machine verschillende typen zaad(mengsels), in verschillende hoeveelheden op verschillende dieptes zaaien. Het systeem waarmee de doseringen kunnen worden ingesteld heet het Dual Dosage/Depth system (DDS). Door het zaad niet samen maar onafhankelijk van de Engels raaigrascomponent op de juiste diepte in de in de juiste hoeveelheid in de zode te brengen, kiemt het veldbeemgras volgens Vredo veel sneller en neemt het aandeel flink toe.

Praktijkproeven

In samenwerking met graszaadontwikkelaar Limagrain Advanta wordt er proeven gedaan met de Sport-Serie. Begroeningsdeskundige Jan Krijnen van Limagrain Advanta: “Praktijkproeven op sportvelden in West-Brabant met onze nieuwe zaadtechnologie leren dat de beste resultaten worden behaald met een 75% veldbeemdgrasmengsel in de ene bak en een 75% Engels raaigrasmengsel in de andere bak.” De resultaten van de proeven worden op de Nationale Grasdag op 27 januari 2016 bekend gemaakt.