Favoriet

Verzorging

Maaiboten voortdurend in beweging

De wereld van de maaiboten is voortdurend in beweging. Vanouds is Conver de bekendste leverancier, maar er zijn ook andere merken die maaiboten leveren die in afmetingen met elkaar overeenkomen.

Conver laat weten dat de het de afgelopen tien jaar zo’n veertig wijzigingen heeft doorgevoerd bij de  maaiboten. Zo heeft de boot nu een gangboord en een boeg, waardoor water minder makkelijk de boot in loopt. En ook op ergonomisch gebied is er veel verbeterd. Niet alleen bij Conver, maar ook bij andere leveranciers. Zo ging het geluidsniveau omlaag en is de bediening sterk verbeterd. Inmiddels zijn dat veelal servobedieningen gekoppeld aan een proportioneel werkend hydraulisch systeem zodat de snelheid van heffen en zakken heel eenvoudig is te doseren.

De wereld van maaiboten is betrekkelijk klein en de wensen zijn vaak heel specifiek waardoor er meestal ook klantspecifieke aanpassingen worden gemaakt. De plek (watergangen en duikers) waar de boot wordt ingezet bepaalt de maximale hoogte en breedte van de boot. De werkplek bepaalt ook of een boot in het water makkelijk kan keren en of het noodzakelijk is dat de boot zowel voor- als achteruitvarend moet kunnen maaien. Dat speelt ook een rol bij de keuze voor al dan niet kunnen wisselen van werktuigen of dat je kiest voor het maaien en opruimen met aparte vaartuigen.

Meer lezen over leveranciers, maaiboten, amfibievoertuigen en verzamelboten? [meerinvakbladpromo tekst=”Lees het volledige artikel in vakblad Tuin en Park Techniek.”]

Gerelateerde artikelen