Favoriet

Verzorging

Staatssecretaris Dijksma wil chemieverbod per 1 maart

Staatssecretaris Dijksma van milieu streeft naar 1 maart 2016 als ingangsdatum voor de wijziging van het ‘Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen verbiedt.

De wens van de Kamer om het verbod voor de start van het groeiseizoen van 2016 in te laten gaan, volgt zij daarmee op.

Per brief bracht Dijksma de Tweede Kamer op de hoogte. Hierin refereert ze naar het EFSA-rapport. In dit rapport wordt geconcludeerd dat glysofaat geen risico vormt voor de gezondheid van de mens. Daarbij richt het verbod zich op de verbetering van de milieukwaliteit en niet op regulering van specifieke stoffen of stofgroepen, aldus Dijksma. Het verbod staat los van het Europese herbeoordelingstraject van glysofaat.

Adviesaanvraag

Om de datum 1 maart 2016 te halen, stuurt de staatssecretaris op 1 december 2015 het ontwerpbesluit naar de Raad van State. Zij brengen vervolgens een advies uit. De Kamer debatteert 13 januari 2016 over dit thema naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over het ontwerpbesluit.

Gerelateerde artikelen