Favoriet

Boomverzorging

Aandachtspunten bij hydraulische snoeier

Bij een hydraulisch aangedreven heggensnoeier aan een arm is het van groot belang om de olie schoon en op peil te houden. Dat betekent dat de filters zo nu en dan vervangen moeten worden. Dat is te lezen in het juninummer van vakblad Tuin en Park Techniek.

Bij een hydraulisch aangedreven heggensnoeier aan een arm is het van groot belang om de olie schoon en op peil te houden. Dat betekent dat de filters zo nu en dan vervangen moeten worden. Dat is te lezen in  het juninummer van vakblad Tuin en Park Techniek.

Hoewel een hydraulisch aangedraven machine minder onderhoud vraagt dan een machine die door een V-riem wordt aangedreven, is het wel zaak de olie schoon te houden. Bij het vervangen van de filters, kan het systeem vervuild raken. Daarom moet de omgeving van de vulopening altijd schoon zijn bij het vullen. Ook is het van belang dat het olieniveau gecontroleerd wordt. Als de pomp onvoldoende aanzuigt, ontstaan er dampbellen in de olie. Daardoor kan schade ontstaan aan de pomp en de rest van het hydraulisch systeem.

[meerinvakbladpromo tekst=”Waar je nog meer moet op letten bij het gebruik van een hydraulisch aangedreven heggensnoeier, hoe het zit met de te gebruiken messen en hoe je die messen op de juiste manier afstelt is te lezen in vakblad Tuin en Park Techniek.”]

Gerelateerde artikelen