Bij strip-beweiden geef je de koeien gedurende de dag steeds een beetje meer gras door het stroomdraadje te verzetten. Dit is een arbeidsintensief karwei. Lely bedacht er met recht iets bijzonders voor. Het Voyager automatic grazing system. Twee robotjes die telkens de draad verzetten.

Het zijn twee autonoom rijdende karretjes die de dwarsdraad waar achter de koeien weiden op spanning houdt. Over een instelbare aftstand per dag rijden ze beide telkens een halve meter verder de weide in. Zo krijgen de koeien een constanter gras aanbod, zijn er minder schommelingen in de melk en zijn er minder beweidingsverliezen. Door tegelijk weer terug te rijden kunnen ze de koeien ook weer de weide uit jagen wanneer het bijvoorbeeld melkenstijd is. De karretjes worden elk geleid door de beide stroomdraden die in de lengterichting van de weide staan. Zo kunnen ze dus ook langs bochtige perceelsranden rijden. De karretjes hebben daarvoor schrankbesturing en zijn op alle vier de ijzeren wielen aangedreven. Ze wegen zo’n 170 kilo en zijn ruim 1.20 m lang. Via bleutooth communiceren ze met elkaar hoever er gereden moet worden. Energie krijgen ze elk van een zonnepaneel. De stroom op de dwarsdraad komt van een Koltec apparaat in een van de karretjes. Het andere karretje draagt de rol draad mee waarop maximaal 150 meter draad kan. Voor percelen van meer dan 75 meter breed wordt een extra steundraad in het midden geplaatst. Om de karretjes te verhuizen naar een ander perceel kunnen ze opgebakt worden met palletlepels of zelf rijden via joystick besturing. Het systeem kost zo’n 15.000 euro.

Gerelateerde artikelen