Het gaat hierbij om Nederlandse melkveehouders met een sterke interesse voor strategie. Onderzoekers van de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR voerde de enquête uit. De melkveehouders denken dat ze in 2012 ongeveer 50% meer melk produceren dan in 2007. Voor deze productieverhoging is een toename van melkquotum, grond, bijbehorende gebouwen en extra personeel nodig. Bij investeringen in technologie richten de veehouders zich vooral op het verbeteren van de arbeidsefficiëntie, bijv. investeringen in kalverdrinkautomaten en mestschuiven. De melkrobot krijgt iets minder prioriteit en de voerrobot duidelijk nog minder.

De ondernemers verwachten dat het vreemd vermogen per kg melk door deze uitbreidingen en investeringen in 2012 (weer) hetzelfde is als in 2007, namelijk € 1,30 per kg melk. Volgens ASG-onderzoekers Michel de Haan en Jelle Zijlstra zijn hoge investeringen nodig om de groei te realiseren. Zij verwachten dat bij uitvoering van de plannen de hoeveelheid vreemd vermogen per kg melk in 2012 duidelijk hoger zal zijn dan het niveau dat de veehouders zelf aangeven, of dat de plannen aangepast worden om minder te lenen voor investeringen.

Gerelateerde artikelen