Herman Krebbers, projectmanager bij DLV Plant en initiatiefnemer van de demonstratie merkt dat vooral het conserveren van gras problemen oplevert tijdens de stalperiode. Een van de oorzaken ligt in de hoge capaciteit van opraapwagens en hakseltreinen. Die zorgen voor een hoge capaciteit en een te hoge aanvoersnelheid op de kuilplaat om het gewas goed aan te kunnen rijden. Dat heeft uiteindelijk broei en schimmel tot gevolg. Krebbers wil tijdens demodag oplossingen aandragen om beter ruwvoer te winnen. Daarnaast zal er aandacht zijn aan de teelt van maïs en het toedienen van mest in het voorjaar op maïsland. De laatste grote Nederlandse ruwvoederwinningsdemonstratie vond vijf jaar geleden plaats.

In september wil DLV een tweede Demodag ruwvoerteelt en conservering. Deze keer gericht op de oogst van mais. Ook die demodag vindt plaats in Lelystad.

Gerelateerde artikelen