Nu de melkprijs laag is, zijn melkveehouders voorzichtiger met het aangaan van grote investeringen. Dat blijkt uit onderzoek van AgriDirect.

Wilde in 2008 nog 42 procent van de veehouders het bedrijf uitbreiden, dat is dit jaar gedaald naar iets meer dan 27 procent. Vooral voermengwagens zijn het slachtoffer van de verslechterde financiële situatie.

  • 27 procent van de melkveehouders wil investeren
  • Voermengwagen staat lager op verlanglijstje
  • Interesse in nieuwe ligboxenstal en melkstal nog steeds hoog

In 2008 was nog 6,1 procent van de vee­houders met investeringsplannen van plan geld uit te geven aan een voermengwagen, in 2009 is dat nog maar 3,6 procent. Hoewel melkveehouders ook minder willen investeren in melkmachines is de daling daar nog niet zo groot. Vorig jaar zei 20,8 procent van de veehouders met uitbreidingsplannen daarin te willen investeren, nu is dat nog 15,1 procent. Dat is evenveel als het aantal melkveehouders dat in een nieuwe ligboxenstal wil inves­teren. Overigens is dat aandeel nog steeds hoger dan in 2007 en 2006 het geval was.